Certificeringen

Normen en voorschriften zijn belangrijk om te voldoen aan wettelijke eisen en afspraken tussen partijen. Kwaliteitssystemen toetsen in hoeverre wij ons hieraan houden. Verder zijn kwaliteitssystemen nodig ten behoeve van periodieke objectieve meting van onze (basis)kwaliteit.

Wij hanteren de volgende kwaliteitssystemen:

Omschrijving

Geldig tot


ISO 9001
06-11-2020

download PDF
ISO 14001

06-11-2020

download PDF
BRL 1201

20-10-2020

download PDF
Criteria voor Toezicht

01-01-2018

download PDF
VCA**
06-11-2020
download PDF
CO2-prestatieladder
01-02-2019
download PDF