CO2 Footprint

Wat is het?
CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparingen, het efficiënt gebruik maken van de materialen en het gebruik van duurzame energie.


Analyse

Door gegevens te verzamelen en analyseren krijgt men een steeds beter inzicht in de uitstoot van de CO2. In 2017 zijn er diverse acties uitgevoerd zoals de verhuizing van de vestiging Geleen naar Echt.

Door de wijzigingen van de vestigingen is het gasverbruik met 63% verlaagd. Het elektraverbruik is ook gereduceerd met bijna 15%. Toch zien we op elektraverbruik een CO2 uitstoot ontstaan, omdat we bij de huur van de vestigingen voor de aanschaf van de energie afhankelijk zijn geworden van de keuze van de verhuurder.

Met de verhuurder van deze panden zijn we in gesprek om de elektra om te laten zetten naar groene stroom. Tevens kijken we of er extra maatregelen getroffen kunnen worden voor de reductie van de CO2.

De metingen per auto en bestuurder zijn betrouwbaarder geworden waardoor er sturing kan plaatsvinden op het rijgedrag van de medewerkers.

Voor verdere reductie van de uitstoot gaan we in 2018 de volgende acties nemen:
•    De stichting Waalwijk CO2 vrij gaat een analyse maken van het huidige pand in Waalwijk. Tevens gaan deze advies uitbrengen waar er besparingen zijn te behalen.
•    Medewerkers zullen worden beoordeeld op het verbruik van de auto.
•    Besprekingen met de verhuurder(s) van de panden of er extra maatregelen mogelijk zijn voor de panden.

Doelen 2018

Jules Goossens heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Korte termijn:

•    Eind 2018 moet de CO2 uitstoot van het wagenpark zijn verminderd met 5% t.o.v. referentiejaar 2014, gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.
•    Eind 2018 moet de CO2 uitstoot van het elektriciteits- en gasverbruik met 5% zijn verminderd t.o.v. referentiejaar 2017 (nieuw referentiejaar in verband met de wijzigingen in de vestigingen), gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.

Lange termijn:

•    Eind 2020 moet de CO2 uitstoot van de organisatie met 12,5% zijn verminderd ten opzichte van referentiejaar 2014, gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.
 


Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2018.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2017.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2016.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2015.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2017.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2016.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2015.