CO2 Footprint

Wat is het?
CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparingen, het efficiënt gebruik maken van de materialen en het gebruik van duurzame energie.


Analyse
Door gegevens te verzamelen en te analyseren krijgt men een steeds beter inzicht in de uitstoot van CO2. In 2016 zijn er diverse acties uitgevoerd zoals het samenvoegen van de vestigingen Barendrecht en Haarlem naar een vestiging te Rijswijk.

Tevens is het hoofdkantoor verhuisd van 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. Bij de keuze voor de locaties is een beoordeling gemaakt van het pand en het energieverbruik in het pand. Medio 2017 kunnen we de eerste resultaten zichtbaar maken, maar de verwachting is dat het een besparing geeft in het energieverbruik.

Het brandstofverbruik is met 22% gedaald mede door de inzet van minder auto's maar ook door de verhuizingen van de vestigingen. Tevens heeft het bedrijf enkele grote projecten gehad waarbij men met meerdere medewerkers in één voertuig naar het project is gegaan.

Doelen 2017
Jules Goossens heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Korte termijn:

  • Eind 2017 moet de CO2 uitstoot van het wagenpark zijn verminderd met 10% t.o.v. referentiejaar 2014 (nieuw referentiejaar), gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.
  • Eind 2017 moet de CO2 uitstoot van het elektriciteits- en gasverbruik met 15% zijn verminderd t.o.v. referentiejaar 2014, gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.


Lange termijn:

  • Eind 2020 moet de CO2 uitstoot van de organisatie met 12,5% zijn verminderd ten opzichte van referentiejaar 2014, gemeten naar het aantal werkelijk gewerkte uren.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2017.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2016.

Klik hier voor de volledige CO2 Footprints per jaar, update 2015.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2017.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2016.

Klik hier voor de tussentijdse evaluatie, update 2015.