Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Jules Goossens een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering en samengevat in een ambitiestatement en een gedragscode. Belangrijk onderdeel hiervan is ook de beperking van CO2-uitstoot volgens de CO2-prestatieladder.

Jules Goossens is partner van MVO Nederland en bestuurslid van het Platform MVO van UNETO VNI.