Telecommunicatie


Jules Goossens is in Nederland en België een begrip als het gaat om aarding, bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging en NEN3140-inspecties. Wij zijn topspecialist in het voorkomen van schade door elektrische verschijnselen en richten onze dienstverlening onder meer op het segment Data- & Telecommunicatie (datacenters, telecombedrijven, GSM locaties).


Voor bedrijven en organisaties in het marktsegment Data- & Telecommunicatie beschikt Jules Goossens over de volgende specialismen:
•    bliksembeveiliging
•    overspanningsbeveiliging
•    aarding
•    potentiaalvereffening
•    EMC-aarding
•    risico analyse NEN-EN-IEC 62305-2
•    NEN3140 / NEN1010 inspecties


KPN / Facilicom

KPN heeft sinds enkele jaren een integraal onderhoudscontract met Facilicom. Voor Facilicom verzorgt Jules Goossens de periodieke inspectie van bliksembeveiliging, aarding, EMC-maatregelen en de elektrotechnische installaties. We zien erop toe dat alle locaties voldoen aan de wettelijke normering. De inspecties vinden plaats volgens de normen NEN1014/NEN-EN-IEC62305 en NEN3140.


Datacenter

Recentelijk heeft Jules Goossens het datacenter van een groot softwarebedrijf voorzien van aarding en bliksembeveiliging om daarmee de kans op uitval door blikseminslag en EMC-problemen te beperken tot een minimum. Jules Goossens heeft dit omvangrijke project in korte tijd gerealiseerd en legde daarmee grote flexibiliteit aan de dag.


T-Mobile

Jules Goossens werkt sinds 2007 samen met T-Mobile aan een doorlopend project. T-Mobile heeft door heel Nederland mastlocatie staan voor de landelijke dekking van hun netwerk. Om de continuïteit van het netwerk van T- Mobile te waarborgen dient bij een diefstal van de bliksembeveiligingsinstallatie van een mastlocatie deze opnieuw aangelegd worden.Andere referenties


KPN / Facilicom
Datacenter
T-Mobile