De drie meest gestelde vragen over bliksembeveiliging

Vele klanten weten Jules Goossens te vinden met vragen over bliksembeveiliging of bliksem in het algemeen. Sommige vragen komen daarbij vaker voor dan anderen. Wij delen graag het antwoord op de drie meest gestelde vragen.

V: Wat kunnen de gevolgen zijn van blikseminslag?

A: De gevolgen van blikseminslag gaan vaak veel verder dan er in eerste instantie gedacht wordt. Wanneer er veel elektronische apparatuur in een gebouw aanwezig is, wordt de kans op schade groter. Denk hierbij aan het onbruikbaar worden van apparaten, het ontstaan van brand of het inzakken van muren. Ook kunnen werkprocessen stilvallen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, wat levensgevaarlijk is voor de aanwezige mensen. Niet alleen door directe inslag kan schade ontstaan, want ook indirecte inslag zorgt voor gevaar. Daarom is een goede bliksembeveiliging van groot belang. Beveiligen is beter dan genezen.

V: Ben ik verplicht om bliksembeveiliging te hebben?

A: Het hebben van bliksembeveiliging is in Nederland niet verplicht. De verplichting kan echter wel worden opgelegd door de verzekering, de wet milieubeheer of de verstrekker van een bouwvergunning. Daarnaast ben je als eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die er aanwezig zijn.

“De gevolgen van blikseminslag zijn niet te overzien. Daarom wordt goede bliksembeveiliging sterk aangeraden.”

Anton Lamein -

District manager West

De eisen voor bliksembeveiliging zijn vastgelegd in een speciale internationale norm, NEN-EN-IEC 62305 met voor Nederland de aanvulling NPR 1014.

V: Ben ik nog beschermd als de situatie rondom de bliksembeveiliging verandert?

A: Wanneer de installatie rondom bliksembeveiliging verandert, kan het zijn dat de beveiliging zijn werk niet meer goed kan doen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen over een bestaande bliksembeveiliging. Neem dus altijd contact op wanneer er een toevoeging wordt gedaan rondom de bliksembeveiliging. Wij voeren ook inspecties uit bij deze aangepaste situaties, om een goede bliksembeveiliging te kunnen blijven garanderen.

Zit je met andere vragen rondom bliksem(beveiliging)? Neem gerust contact met ons op!