Leiden

Bliksembeveiliging bij gashouder AWZI Leiden

Voor zuiveringsinstallatiebedrijf AWZI in Leiden mochten we een gashouder voorzien van bliksembeveiliging. Het aansluitende ontwerp dat wij daarvoor hebben gemaakt, is gebaseerd op de bliksembolmethode met behulp van NEN-EN-IEC 62305 en NPR 1014.

Bij deze externe bliksembeveiliging zijn er vier vangmasten van 10 meter geïnstalleerd. Deze masten zijn onderling met elkaar verbonden aan de onderzijde middels een ringleiding. De ringleiding is uitgevoerd in blank koperdraad (met een doorsnede van 50 mm2) en aangebracht in een sleuf. Vervolgens is de leiding ingegraven op een diepte van minimaal 60 cm, zodat hier de opvang van de masten, de meetputten, de leidingbrug én de ventilator voor de aardplaatfundatie op konden worden aangesloten.

De vier meetputten zijn gerealiseerd door boven iedere aardelektrode een betonnen inspectieput met koperen aardrail en aansluitklemmen aan te brengen.

“Om rekening te houden met de ATEX zonering, dient de aardverspreidingsweerstand van de installatie kleiner of gelijk aan 1,5 Ohm te zijn. Daarom is de diepte van de aardelektroden berekend met een lengte van 9 meter per stuk; daarmee wordt een weerstand van 6 Ohm behaald.”

Mario Blitz – Senior Sales Engineer.