’s-Hertogenbosch

Bliksembeveiliging bij gashouder AWZI ‘s-Hertogenbosch

Vanuit een rioolwaterzuivering in ‘s-Hertogenbosch kregen we de vraag om een gashouder te voorzien van bliksembeveiliging. De basis van het ontwerp dat we hiervoor maakten, is gebaseerd op de bliksembolmethode. Hierbij voorzagen we het complete dak van vrijstaande opvangers die rechtstreeks zijn aangesloten op de inpandige staalconstructie. De ontwerpnorm is gebaseerd op NEN-EN-IEC 62305 Bliksembeveiliging klasse LPLII en NPR 1014 paragraaf 11.4.4.2.

“Voor deze externe bliksembeveiliging waren er drie vangmasten nodig met een lengte van maar liefst 19,35 meter. Deze masten zijn onderling met elkaar verbonden middels een ringleiding in blank koperdraad aan de onderzijde.”

Anton Lamein – District Manager West

De ringleiding is vervolgens aangebracht in een sleuf en op minimaal 60 cm diep ingegraven. Hier moest nog het een en ander op aangesloten worden, zoals:

  • Drie stuks speciale opvangmasten
  • Drie stuks inspectie/meetputten
  • Een aansluiting fakkel
  • Een aansluiting aardplaat fundatie ventilator

Boven iedere aardelektrode van 9 meter per stuk is een betonnen inspectieput met koperen aardrail en aansluitklemmen aangebracht. Per aardelektrode wordt een weerstand van 6 Ohm behaald. Om aan de Atex zonering (LPLII) te voldoen hebben we gezorgd dat de totale aardverspreidingsweerstand voor deze installatie kleiner of gelijk aan 1,5 Ohm bedroeg.