Levering aardingsinstallatie en bliksembeveiliging fabriek SABIC

Bij dit project hadden we te maken met een tweeledige opdracht, waarbij de aannemer en E-installateur in een bouwteam zaten met beide een deel van de scope. Voor de aannemer Stevacon hebben we een aardingsinstallatie voor maar liefst vijftien gebouwen van de fabriek geleverd. De E-installateur Spie is door ons voorzien van een bliksembeveiliging voor de meest cruciale gebouwdelen van de fabriek. 

“Samengevat wilde de eindgebruiker een aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie die betrouwbaarheid kon geven aan de continuïteit van hun complexe productie-installaties. Doordat we intensief betrokken waren bij de engineeringsfase bleken we na concurrerende aanbesteding de juiste partner voor dit project.”

Rien van den Heuvel – Algemeen Directeur

Aan tafel met de aanvragers is een oplossing op maat bedacht. Budget was hierin een belangrijke factor. Doorslaggevend was echter ons ontwerp dat voor alle bestekspunten volledig dekkend was, zowel civiel als elektrotechnisch.

In theorie waren er twee aardingsinstallaties benoemd. Dit hebben we om weten te bouwen naar één aardingssysteem, die zodoende potentiaalverschillen kon opheffen. Dit was het meest efficiënt en kostenbesparend voor het totaalbudget.

Dit project is medio juli 2021 gestart en zal medio 2022 opgeleverd worden.