Waarom bliksembeveiliging regelmatig moet worden gecontroleerd

Een betrouwbare bliksembeveiliging laten installeren, is een goede stap in de richting naar een veilige omgeving. Om ervoor te zorgen dat de installatie veilig is en zijn werk goed blijft doen, is het wel noodzakelijk dat de installatie met regelmaat gecontroleerd wordt door een deskundige.

Hoe vaak moet bliksembeveiliging gecontroleerd worden?

De frequentie waarin een installatie gecontroleerd moet worden, kan variëren van jaarlijks tot eens in de drie jaar. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en het risico dat erbij komt kijken. Zo zal een installatie in een ziekenhuis bijvoorbeeld vaker gecontroleerd moeten worden dan in een woonhuis. Jules Goossens adviseert hierin graag en houdt ook meteen een planning bij, zodat de klanten automatisch bericht krijgen wanneer er weer een inspectie nodig is. Ook is er altijd ruimte voor een extra inspectie tussendoor.

“Blijkt na inspectie dat de installatie niet meer op orde is? Dan wordt dit uitgewerkt in een rapport en maken we een plan om de installatie weer veilig op te leveren.”

Ben van Grondelle -

Senior Sales Engineer

Kan de betrouwbaarheid van een bliksembeveiliging afnemen?

De betrouwbaarheid van de installatie kan door verschillende oorzaken afnemen. Zo zijn sommige grondsoorten zeer agressief, waardoor de aardelektroden door chemische reacties in de grond worden aangetast. Ook kunnen de bovengrondse delen van de installatie worden aangetast door zilte zeelucht, zure regen en schadelijke stoffen in de atmosfeer. Hier is dus extra waakzaamheid vereist.

Ook na stormschade, schade door vandalisme, vernieuwing van de dakbedekking of na grondwerk in de omgeving van een gebouw is een extra controle sterk aan te raden.

Waar vaak niet aan gedacht wordt, is een nieuwe controle na een verbouwing. Wijzigingen van afmetingen, verhoudingen, elektrische installaties of aangesloten apparatuur kunnen het beschermend vermogen van de bestaande installatie (bliksemafleider, potentiaalvereffening en overspanningsafleiders) namelijk ontoereikend maken.

Zelf bliksembeveiliging installeren? We raden het af!

In bouwmarkten zijn verschillende overspanningsafleiders te koop. Verkeerd gebruik van deze producten kan echter meer schade opleveren dan voorkomen, waarbij in sommige gevallen zelfs brand kan ontstaan. Er zijn veel soorten producten te koop, die in verschillende situaties bruikbaar zijn en op de juiste plek geïnstalleerd moeten worden. Laat dit daarom altijd over aan de expert. De monteurs van Jules Goossens zijn er voor opgeleid om hier veilig mee om te gaan in elektrische installaties met de juiste spanning grootheden.